تبلیغات
 ¸.•*´•.♥ زن آقا ♥.•`*•.¸ - امام حیّ ...

امام حیّ ...

چند بار صدایش کردم ...

چشمانش را باز کرد، سرخ سرخ بودند ... خواست حرفی بزند، نتوانست، زبانش سنگین شده بود ... حالش خوب نبود ...

کمک خواستم، همه ریختند داخل اتاق ...

حالا دهانش هم کج شده بود، می خواست بلند شود، نمی توانست ... بدنش حس نداشت ...

به سختی نفس می کشید، انگار دیگر نایی برای نفس کشیدن نداشت ... چشمانش به طاق افتاد ...در کمتر از ثانیه ای همه ی این اتفاقات داشت می افتاد ...

خاله جـیغ می کشید ...

چندین بار صدایش زدم ...  مامانی ... مامانی ...

مامان فریاد می زد : المستغاثه بک یا صاحب الزمان ...

خواهرم به سمت تلفن دوید ... اورژانس ...

خاله جـیغ می کشید ...

مامان باهمه وجودش فریاد می زد: المستغاثه بک یا صاحب الزمان ...

برایش آب آوردم ...

مامان آب را به صورت مادرش پاشید ، فوتش کرد ...

نفس رفت ..

مامان عاجزانه فریاد می زد: 

المستغاثه بک یا صاحب الزمان ...

المستغاثه بک یا صاحب الزمان ....

المستغاثه بک یا صاحب الزمان ...


نفس رفته دوباره برگشت ... چشمانش را بست ... رنگ صورتش بازتر شد ... یکی از دستانش را بالا آورد ... داشت بهتر می شد ...

اورژانس که آمد حالش خیلی خیلی بهتر شده بود ...

در بیمارستان، تشخیص دکترها سکته مغزی بود ...

... CVA 

و متعجب از اینکه با اینحال چه حال مریضتان خوب است ...

ولی ما دلیلش را می دانستیم ..

او صدایمان را شنیده بود ...

استغاثه هایمان را

او آمده بود ...

امام حیّ مان را می گویم

او به دادمان رسیده بود ...


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ المَعصومین عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ

.....................................................................................................................

سلام عطیه جان

کلاسهای تربیت مبلغه زبان انگلیسی در مرکز زبان انگلیسی کوثر در حوزه فاطمی(یا همان دانشجویی) در تهران در خیابان فاطمی روبه روی کانون بازنشستگان ارتش برگزار می شه ، اینم شماره مرکز زبان انگلیسی کوثر  02166575636، روزهای دوشنبه و چهارشنبه زنگ بزنید.تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 | 11:02 ق.ظ | نویسنده : بانوی خانه | نظرات