تبلیغات
 ¸.•*´•.♥ زن آقا ♥.•`*•.¸ - زندگی حداکثری

زندگی حداکثری

چند سال پیش پدر یکی از بستگان ما فوت کرد و چند ماه بعد هم مادرش، پدر و مادرش هر دو از خوبان و نیکان روزگار بودند، هر دو صفای دلی داشتند که نگو و زندگی عاشقانه ای که همه جوانهای فامیل حسرت عشقشان را می خوردند ...

چند وقت بعد از فوت مادر، پسرش خواب پدرش را دید ... می گفت: پدرم غمگین بود، گفتم آقاجان چرا غمگین هستید ؟ گفت خانم (همسرش که همیشه با این نام صداشون می کردند) رو نمی تونم ببینم ... گفتم چرا ؟ ایشون که دیگه اومدن پیش شما .... گفت نه ... اون پیش من نیست، اون جاش خیلی بهتر از منه ...

راستش حاج آقا پناهیان می گفت:

«ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ‏«ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻋﻮﺍ »، ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ﺣﺪﺍﻗﻠﯽ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺮﻑ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﻼﮎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﺘر ﺭﺷﺪ، ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ولی نبودنش هم دلیل بر زندگی خوب نیست ...»

با خودم فکر کردم، مطمئنا در جریان  پستی و بلندی های زندگی، (خانم) خیلی بیشتر از همسرش ، آقاجان، رشد کرده بود که حالا جایگاهش بهتر از آقا جان بود ...

واقعا مسخره است، نه ؟؟

اینکه 50 ، 60 سال با کسی زندگی کنی، دوستش داشته باشی ، به او خو بگیری و در آخر بعد از 50، 60 سال زندگی مشترک، در زندگی ابدی از او جدا باشی !!!

چه دوست داشتن پوچی ...

یادم نرود ...

یادمان نرود ...

خانواده موفق ... خانواده حداکثری ... خانواده ای است که تمام اعضای خانواده اش رشد کنند، نه فقط زن ... یا نه فقط مرد ... بلکه تمام اعضای خانواده اش ...

باید بستر سازی کنیم برای این رشد ...

باید هوشیار باشیم نسبت به این رشد دسته جمعی ...

باید طالبش باشیم ...

اصلا وظیفه مان همین است ...

« هنَّ لباس لکم و انتم لباس لهنَّ » بقره ۱۸۷

قرآن کریم زوجین را تشبیه به لباس برای همدیگر کرده است!

لباس باید در طرح ، رنگ و جنس مناسب انسان باشد،همسر نیز باید هم کفو انسان و متناسب بافکر و شخصیت انسان باشد ...

لباس مایه ی زینت و آرامش است ، همسر و فرزند نیز مایه ی زینت و آرامش خانواده است ... چطور همسر و فرزندانمان را زینت خانواده کنیم با رشد حداکثری تمام اعضای خانواده مان ...

لباس عیوب انسان را میپوشاند ، هر یک از زن و مرد نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند ...

انسان باید لباس خود را از آلودگی حفظ کند ، هر یک از دو همسر نیز باید دیگری را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید...

در هوای سرد لباس ضخیم و در هوای گرم لباس نازک استفاده می شود،هر یک از زن و مرد نیز باید اخلاق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحی طرف مقابل تنظیم کند!

اگر مرد عصبانی است ، زن با لطافت با او برخورد کند و اگر زن خسته است ، مرد با او مدارا کند ...

لباس حریم انسان است، زن و مرد هم حریم یکدیگرند ..

............................................................................................................

پی نوشت :

سلام دوستان

بابت تاخیر در پست گذاری ببخشید، معذرت می خوام که نگرانتون کردم پیامهاتون رو دیدم و دعاگوی همه دوستان بودم، تک تک با نام مثل دفعه قبلیتاریخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 04:44 ب.ظ | نویسنده : بانوی خانه | نظرات